Met ScratchJunior kunnen kinderen van 5 tot 7jaar zelf hun spel programmeren en ontdekken hoe verschillende functies/eigenschappen een spel kunnen veranderen.