Verdeel de verschillende figuren in gelijke delen.