(Klik op de robot)

Gebruik je wiskundig inzicht om de Robot te laten bewegen zoals opgegeven. Dus lees heel goed de opdracht voor dat je begint te programmeren!

Kan je wel alle opdrachten oplossen???