(klik op de prent)

Schrijf de breuk op een andere manier. Je leert dit doen op verschillende manieren! Goed als inoefening voor de lessen Wiskunde!